fbpx

4 ปัจจัยต้องรู้ก่อนทำ ศัลยกรรม

ก่อนศัลยกรรม

เมื่อต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือคลินิก ศัลยกรรม เรามักจะได้ยินคำแนะนำว่า สถานพยาบาลจะต้อง “น่าเชื่อถือ” ซึ่งดูแล้วก็เป็นคำกว้างๆ ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่า ที่ว่าน่าเชื่อถือนั้น ต้องเป็นอย่างไรกันแน่ ปัจจัย 4 ประการที่เราต้องคำนึงก่อนการทำ ศัลยกรรม เพื่อให้สามารถไปถึงฝั่งฝันจากการทำศัลยกรรมโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด มีอะไรบ้าง

ผู้รับบริการ

แม้ปัจจุบัน ผู้ที่จะเข้ารับการทำ ศัลยกรรม จะมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ แต่ในทางการแพทย์และทางกฎหมาย ผู้ที่จะเข้ารับการศัลยกรรม ควรจะมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถตัดสินใจ และทำนิติกรรมด้วยตัวเองได้ แต่สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ควรได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

ผู้รับบริการควรมีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว หรือหากมีโรคประจำตัว ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ และหากศัลยแพทย์ประเมินแล้วว่าไม่มีผลต่อการทำ ศัลยกรรม ก็สามารถทำได้

สำหรับอาการผิดปกติบางอย่าง ซึ่งเป็นข้อห้ามทาง ศัลยกรรม เช่นเป็นโรคเลือดออกง่ายหรือเลือดหยุดไหลยาก แพทย์จะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่าควรทำ ศัลยกรรม หรือไม่ อีกทั้งผู้เข้ารับบริการจะต้องมีสติสัมปชัญญะดี ไม่มีโรคทางจิตเวช มีความพร้อมทางจิตใจที่สมเหตุสมผล และมีความคาดหวังจาก ศัลยกรรม ตามความเป็นจริง

แพทย์

แพทย์ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการทำ ศัลยกรรม เสริมความงาม ดังนั้น ผู้ที่จะให้บริการด้าน ศัลยกรรม จึงควรเป็นแพทย์หรือศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันที่ทางราชการรับรองจริง

ศัลยแพทย์ตกแต่งในประเทศไทยกลับมีอยู่ราว 300 คนเท่านั้น ทว่า พรบ. การประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ให้สิทธิแพทย์ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สามารถทำการรักษาและทำหัตถการได้ทุกประเภท ทำให้แพทย์จบใหม่ที่ยังไม่ได้เรียนเฉพาะทาง ก็สามารถให้บริการทำ ศัลยกรรม เสริมความงามได้ ตราบใดที่ไม่ได้โฆษณาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง

หัตถการ

หัตถการคือ การตรวจวินิจฉัยความปกติและความผิดปกติ รวมไปถึงวิธีการต่างๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องทำโดยผู้ที่ผ่านการเรียนรู้และฝึกอบรมเท่านั้น สำหรับการทำ ศัลยกรรม เสริมความงาม ผู้ที่เข้ารับบริการต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นว่าหัตถการประเภทนั้นๆ เหมาะสมกับร่างกายอย่างไร รวมทั้งต้องพูดคุยในรายละเอียดกับศัลยแพทย์ ทั้งความเหมาะสมกับร่างกาย ข้อจำกัด ภาวะแทรกซ้อน และทางเลือกอื่นๆ ในกรณีที่ไม่สามารถทำหัตถการนั้นๆ ได้ ซึ่งศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จะสามารถให้ความเห็นแก่ผู้รับบริการได้อย่างตรงไปตรงมา

สถานประกอบการ

สำหรับสถานประกอบการในการทำ ศัลยกรรม แนะนำว่าควรเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิก ซึ่งหากเป็นคลินิกทั่วไป จะสามารถทำหัตถการที่ไม่ต้องให้ยาสลบ และไม่ต้องให้ผู้ป่วยค้างคืน ภายในสถานประกอบการจะต้องสะอาด ไฟสว่าง วัสดุอุปกรณ์ได้มาตรฐาน และมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาดอย่างดี

นอกจากนี้ ผู้ที่ต้องการทำ ศัลยกรรม สามารถตรวจสอบชื่อของแพทย์ในสถานพยาบาลนั้นๆ ทางเว็บไซต์ของแพทยสภา หรือตรวจสอบสถานะความเชี่ยวชาญของแพทย์ได้ในเว็บไซต์ของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย หรือสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย