fbpx

ผู้ที่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธีการ ทำเลสิก

ทำเลสิก

จุดประสงค์ที่สำคัญของการรักษด้วยวิธีการ ทำเลสิก คือ ต้องการให้ หายจากสายตาสั้น หรือ เอียงโดยสิ้นเชิง และ ถาวร เป็นอิสระจากการใช้แว่นตา หรือ เลนส์สัมผัสตลอดไป

แต่การรักษาด้วยวิธีการ ทำเลสิก นั้น ในบางครั้งเราไม่สามารถทำให้ได้ตามจุดประสงค์สุดยอด ก็จะมีจุดประสงค์ที่รองลงมาก็คือ ช่วยให้สายตาสั้นหรือเอียงลดลงจากเดิมให้มากที่สุด เพื่อจะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยแว่นตาหรือเลนส์สัมผัสตลอดเวลานั่นเอง

ผู้ที่เหมาะสมในการ ทำเลสิก

• ผู้ที่มีปัญหาการใส่แว่น หรือคอนแทคเลนส์ ทำงานกลางแจ้ง

• ผู้ที่ชอบออกกำลังกาย หรือ ที่มีปัญหาการใส่แว่น หรือคอนแทคเลนส์ ทำงานกลางแจ้ง และรู้สึกไม่สะดวกเมื่อต้องใช้แว่น หรือคอนแทคเลนส์ตลอดเวลา

เลสิก คือ การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติโดยการใช้เลเซอร์ชนิดหนึ่งเรียกว่า “เอ็กไซเมอร์เลเซอร์” (Excimer Laser) ซึ่งจะทำปฏิกิริยา กับพื้นที่ผิว สัมผัสเท่านั้น ไม่กระจายไปด้านข้างหรือผ่านทะลุเข้าไปภายในลูกตา แต่อย่างใด ร่วมกับเครื่องมือแยกชั้นกระจกตาที่เรียกว่า “ไมโครเคอราโตม” (Microker- atome) ทั้งหมดนี้ รวมเป็นการผ่าตัดที่เรียกว่า “เลเซอร์ อิน-สิตู เคอราโตมิลูซิล” (Laser In- situ Kerato-mileusis) หรือ เลสิก (Lasik) ซึ่งเป็นวิธีการรักษา สายตาผิดปกติ ที่แน่นอนและแม่นยำที่สุด

ขั้นตอนการทำเลสิก

การทำ เลสิก เป็นการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียงแบบถาวร โดยมี 2 ขั้นตอนคือ

1. การแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีด หรือ Femtosecond laser

2. การปรับแต่งความโค้งกระจกตาด้วย Excimer Laser เพื่อแก้ไขค่าสายตา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่ต้องการรักษาปัญหาสายตาด้วย ทำเลสิก

จักษุแพทย์ของเราปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแพทย์ จึงต้องมั่นใจว่าผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการรักษาได้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• อายุ 20 ปี ขึ้นไป

• มีสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ

• ไม่มีโรคตาที่เป็นข้อห้ามของการทำผ่าตัด

• ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร