fbpx

ฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นคลื่น

ฟิลเลอร์เป็นคลื่น

ฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นคลื่น

สาเหตุที่ทำให้ฉีดฟิลเลอร์แล้วไม่สวย

-เลือกใช้ฟิลเลอร์ที่ผิดประเภท เช่น การใช้ฟิลเลอร์ที่แข็งเกินไปฉีดบริเวณใต้ตาทำให้ดูเป็นก้อนและไม่เป็นธรรมชาติ
-ใช้ปริมาณฟิลเลอร์เยอะเกินไป เช่น ฟิลเลอร์บริเวณคาง แก้มส้ม ที่ทำให้หน้าดูอ้วนขึ้น หรือคางที่ดูแหลมและยาวเกินไปไม่สมส่วนกับใบหน้า
-ฉีดฟิลเลอร์บนบริเวณที่มีการชยับตลอดเวลา เช่นบริเวณแก้มส่วนล่างทำให้เวลายิ้มแล้วดูอ้วนขึ้น

เหตุใดฟิลเลอร์ที่ฉีดไปถึงเป็นคลื่น?

สิ่งสำคัญนั่นคือ เทคนิคการฉีดของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านอาจไม่เหมือนกัน สาเหตุนี้อาจเกิดจากบางท่านฉีดแล้วก็ปล่อย อาจทำให้ผลลัพธ์การฉีดฟิลเลอร์เกิดเป็นคลื่นได้ตั้งแต่ครั้งแรก อีกสิ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญไม่แพ้กันคือ การฉีดฟิลเลอร์ผิวชั้นผิว การฉีดใกล้กล้ามเนื้อบริเวณที่ตื้น อาจทำให้เกิดเป็นคลื่นได้

ผิวหนังที่เป็นคลื่นกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม?

การฉีดสลายฟิลเลอร์ผลลัพธ์ก็ขี้นอยู่กับชนิดและความเข้มข้นของฟิลเลอร์ที่ฉีดตอนนั้นด้วย ฟิลเลอร์ประเภท Hyaluronic Acid จะสลายไปได้เองตามธรรมชาติ ถ้าเกิดสลายเป็นแล้ว ผิวบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์ยังเป็นคลื่น เช่น บริเวณผิวหนังตื้นๆ ที่เป็นกล้ามเนื้อก็อาจใช้ Botulinum toxin ช่วยได้