fbpx

ฟิลเลอร์ไหลย้อยผิดรูป

ฟิลเลอร์ไหลย้อย

ฟิลเลอร์ไหลย้อยผิดรูป

สภาพปัญปัญหาบนใบหน้าของเเต่ละบุคคล
หากมีปัญหาบกพร่องบนใบหน้าไม่มากก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฟิลเลอร์จำนวน แต่บางคนปัญหามีหลายส่วนตั้งแต่บริเวณหน้าผากไปจนถึงคาง ก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับสัดส่วน การปรับรูปหน้าในแต่ละบริเวณให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องก็จำเป็นที่ต้องมีการใช้ตัวยาค่อนข้างมากตามไปด้วย

หากฉีดฟิลเลอร์จะมีการไหลย้อนไหมขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
ไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์ที่ไม่สลายฟิลเลอร์ที่มีการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน หรือฟิลเลอร์ที่ผ่านการรับรอง รวมถึงการใช้ไขมันมีการเติมเต็มทุกตัว สามารถเกิดการไหลย้อนได้ทุกคน ขึ้นอยู่ในส่วนของประสบการณ์ของแพทย์ เพราะประสบการณ์ของเเพทย์มีความสำคัญ 100%

  1.  ตั้งแต่อันดับแรกคือการวิเคราะห์รูปหน้าของคนไข้ การวิเคราะห์ให้ออกว่าปัญหาของการที่จะต้องเติมเต็มคือบริเวณใด จุดไหนของใบหน้า
  2.  การเลือกใช้ฟิลเลอร์ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหาบริเวณนั้น
  3.  ระยะตำแหน่งของชั้นผิวที่ใช้ในการฉีด

“สุดท้ายคือปริมาณของฟิลเลอร์ที่ใช้ในการฉีดทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องอาศัยเเพทย์เป็นผู้ประเมินการรักษา ตั้งเเต่เเรกจนลำดับสุดท้าย”

ปัญหาฟิลเลอร์ไหลย้อยผิดรูป มีสาเหตุมาจากอะไร

  1. การพยายามอัดฉีดฟิลเลอร์มากเกินไป ฉีดตำแหน่งบริเวณที่มีปัญหาเยอะมาก หรือปัญหามีอยู่ประมาณนิดเดียว เเต่มีการเติมฟิลเลอร์ปริมาณมากเกินไป มันก็ทำให้ตัวฟิลเลอร์เกิดการเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งนั้น ออกมาผิดตำแหน่งไป เกิดภาวะไม่สมดุลของใบหน้า
  2. การเลือกใช้ฟิลเลอร์ผิดประเภทกับตำแหน่งที่ควรจะต้องเป็น เช่นการเลือกใช้ฟิลเลอร์ในบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวมีการขยับของใบหน้าค่อนข้างเยอะ เช่นบริเวณรอบดวงตา ริ้วรอย ร่องแก้ม ใช้ฟิลเลอร์ที่มีการเคลื่อนตัวในการพื้นตัวของผิวมากเกินไป แน่นอนว่าบริเวณเหล่านี้มีการพูด ทำให้เมื่อเวลาผ่านไป 2-3 เดือนก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งที่ต้องการ
  3. การฉีดผิดตำแหน่งของชั้นผิวหนังที่ถูกต้อง แน่นอนว่าการฉีดผิดตำแหน่งไปในบริเวณที่อยู่ข้างๆกับกล้ามเนื้อมัดหรือว่าบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวสูงเกินไป ก็ทำให้ใบหน้าของตัวเราเองมีการ movement ฟิลเลอร์เกิดการเคลื่อนตัวออกจากบริเวณที่เราต้องการได้อย่างชัดเจน

ก็จะขอย้ำอีกนิดนึง “ว่าการฉีดฟิลเลอร์ทั้งหมดต้องอาศัยการประเมิน ตั้งแต่เรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาใบหน้า การเลือก product ให้ตรงเเละเหมาะกับบริเวณที่จะฉีด การวางแผนการรักษาและการประเมินผลหลังจากฉีด ทั้งหมดทั้งหมดนี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยววชาญ ทั้งหมดทุกขั้นตอน”

โดยสรุปก็คือปัญหาเรื่องการไหลย้อนของฟิลเลอร์ สำคัญมากหากประเมินปัญหาถูกต้องร่วมกับการเลือกใช้ฟิลเลอร์ที่ถูกต้อง ก็จะไม่เกิดปัญหาทั้งหมดนี้ขึ้น