fbpx

อันตรายจากฟิลเลอร์ปลอม

อันตรายจากฟิลเลอร์ปลอม

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นเราจะพบว่าความเสื่อมของใบหน้าทั้งในส่วนของคอลลาเจน (Collagen) อีลาสติน ( Elastin)และชั้นไขมัน (Subcutaneous fat) รวมถึงการยุบตัวของกระดูก ที่ทำให้เกิดริ้วร้อย และความเหี่ยวย่นตามมา ซึ่งในบางครั้งปัญหานี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปหน้าตามมาด้วย วิธีการแก้ไขปัญหานั้นคือ การฉีดฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็ม.

การฉีดฟิลเลอร์ (Filler) สารเติมเต็มที่มีลักษณะคล้ายเจล ถูกนำมาใช้เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปของร่างกาย สามารถช่วยลดเลือนริ้วรอยตื้นลึก หรือทำได้แม้กระทั่งใช้ปรับแก้ไขรูปหน้า หรือเติมเต็มใบหน้าในส่วนที่ขาด ให้กลับมาอวบอิ่มอีกครั้ง ฟิลเลอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนั้น คือ ฟิลเลอร์กลุ่มไฮยาลูรอนิก แอซิด (Hyaluronic acid)

สารไฮยาลูรอนิก แอซิด เป็นสารที่มีความใกล้เคียงกับสารที่ผลิตได้จากร่างกายมากที่สุด และเป็นฟิลเลอร์ที่ร่างกายสามารถดูดซึมสารนี้ได้หมด โดยไม่ทิ้งสารตกค้างให้กับร่างกาย โดยฟิลเลอร์ชนิดนนี้จะมีอายุ 6 เดือน – 2 ปี

สิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการฉีดฟิลเลอร์ คือ จะต้องเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รู้เทคนิคการฉีดที่ถูกต้องเหมาะสม ที่สามารถวิเคราะห์ปริมาณยาและตำแหน่งที่ฉีดได้แม่นยำ เพราะเมื่อฉีดสารเข้าไปแต่ละครั้งมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะไปโดนเส้นเลือดบริเวณใบหน้าหรือบริเวณอื่นที่ไม่ต้องการ

สถานพยาบาลต้องมีความน่าเชื่อถือ ฉีดในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานได้รับอนุญาตให้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย เท่านั้น เพราะเมื่อเกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ เราสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

และเราจะต้องรู้จักวิธีการสังเกตฟิลเลอร์แท้ ฟิลเลอร์ปลอม เพื่อป้องกันการถูกหลอก หรือ ฉีดฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เพราะการฉีดฟิลเลอร์โดยฟิลเลอร์ปลอม ฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ผ่านการรับรองนั้น จะมีผลข้างเคียงที่ตามมา

เนื่องจากการจากฉีดฟิลเลอร์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ทำให้เกิดการทำฟิลเลอร์ปลอมเกิดขึ้น โดยเป็นฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และใช้สารที่ไม่ปลอดภัยมาทำการฉีดแทน มีราคาที่ไม่แพง หรือ เดินทางไปฉีดให้ตามที่ต่างๆ

โดยอันตรายที่เกิดจากฟิลเลอร์ปลอมนั้น มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ

1.การติดเชื้อ จากเชื้อที่ปะปนอยู่ หรือวิธีการฉีดที่ไม่สะอาด

2.การแพ้สารที่ฉีด ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

3.บริเวณที่ฉีดเป็นก้อนผิวไม่สม่ำเสมอกัน

4.มีการผิดรูปของใบหน้า ส่วนมาจากสารที่ฉีดไปแล้วไม่สลาย

5.อันตรายที่เกิดจากการที่ฉีดโดยผู้ที่ไม่ชำนาญ เช่น ฟิลเลอร์อุดตันเส้นเลือด ตาบอด

 

สรุป อันตรายที่เกิดจากฟิลเลอร์ปลอม คือ ผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดสารเติมเต็มที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่านการรับรอง เป็นฟิลเลอร์ปลอม ฟิลเลอร์ไม่ได้มาตรฐาน ที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อ การผิดรูปของใบหน้า และอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตได้