fbpx

ไขมันที่ใช้ฉีดเติมใบหน้า มาจากส่วนใด ?

การฉีดเติมเต็มใบหน้าด้วย fat filler หรือ เติมไขมัน จากการดูดไขมันบริเวณไขมันส่วนเกินของร่างกายของเรามานั้น บริเวณที่นิยมดูด เพื่อนำกลับมาเติมนั้น คือ บริเวณหน้าท้อง ละต้นขา เพราะเป็นบริเวณที่มีไขมันมีสเต็มเซลล์ที่มีชีวิตสูงเมื่อนำไขมันกลับไปฉีดเพื่อเติมใบหน้าจะทำให้ไขมันติดคงทน ไม่สลายไปหมดเมื่อเวลาผ่านไป

ขั้นตอนการดูดไขมัน

แพทย์จะทำการดูดเก็บไขมันที่จะนำมาใช้ฉีด โดยจะดูดในตำแหน่งที่เหมาะสม เพราะนอกจากจะมีปริมาณไขมันมากแล้ว ยังเป็นตำแหน่งที่ทำได้สะดวก ผู้ป่วยไม่ต้องเปลี่ยนท่าในขณะทำผ่าตัด

ส่วนขั้นตอนในการดูดไขมัน เริ่มจากแพทย์จะฉีดสารละลายผสมยาชาที่ช่วยให้การดูดไขมันทำได้ง่ายขึ้น ลดการเสียเลือดระหว่างทำ และยังช่วยลดความเจ็บปวดหลังการทำในบริเวณที่จะดูดเก็บไขมัน ซึ่งแพทย์จะระมัดระวังไม่ดูดที่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดมากจนเกินไป เพื่อป้องกันการเกิดผิวไม่เรียบสม่ำเสมอบริเวณที่ดูดไขมันในภายหลัง จากนั้นแพทย์จะนำไขมันที่ได้ไปจัดเตรียมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะจะนำมาใช้ฉีดเติมต่อไปค่ะ